Mikroyritysten kasvu ja kansainvälistyminen - kyselytutkimuksen tulokset

Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille. Työstämme vastauksia ja julkaisemme koosteen marraskuun aikana.

Vastaukset ovat luottamuksellisia ja niitä käytetään ainoastaan tilastollisesti muodostamaan kokonaiskuva alueen yritysten näkemyksistä.