Maalta Maailmalle -hankkeessa kartoitetaan keskisuomalaisten puu- ja metallialan mikroyritysten ja näille sopivankokoisten yhteistyökumppaneiden ja palveluntarjoajien kasvun haasteita netin kautta tehdyllä kyselytutkimuksella.

Teollisuuden hyvässä imussa mikroyrityksille aukeaa uusia mahdollisuuksia liiketoiminnan kasvattamiseen. Talouden nopea piristyminen vaikeiden vuosien jälkeen saattoi yllättää ja monet meistä painiskelevat samojen haasteiden kanssa.

Kyselytutkimuksen ja haastatteluiden perusteella syvennytään yrityksiä yhdistäviin haasteisiin ja vahvuuksiin ja luodaan selkeä ja tavoitteellinen kasvun sekä kansainvälistymisen toimenpidelista. Tutkimuksessa vahvimmin esille nouseviin asioihin järjestetään teematilaisuuksia antamaan uusia ajatuksia.

hankeidea
Yhteistyo_small_2

Yritysten laajasta joukosta pyritään myös löytämään ja yhdistämään 10 motivoitunutta ja kasvuhakuista yritystä, joiden liiketoiminnasta löytyy toisiaan tukevia ja vahvistavia piirteitä. Näitä voivat olla päämies-alihankkijasuhteet, täydentävät tuotteet ja teknologiat, jakeluverkostot ja niin edelleen. Mikäli tässä onnistutaan, muodostetaan erillinen kasvuun ja kansainvälistymiseen keskittynyt jatkohanke.

Tutkimuksen ohella pyritään myös verkostoimaan mikroyrityksiä. Tämä tapahtuu siten, että kartoitukseen osallistuneista yrityksistä koostetaan hankkeen yrityshakemisto -sivuille lyhyet ja ytimekkäät yritysesittelyt toimialoittain lajiteltuina.