Lisäeväitä kasvuun

Päämääränä kasvu ja kansainvälistyminen! Näiden tavoitteiden määrittely on helppoa mutta toteuttaminen sitäkin vaikeampaa.

Mutta millä käytännön toimin päästään eteenpäin? Markkinointi on yleensä ensimmäinen asia minkä tärkeyttä alleviivataan. Niinhän se on, että mikäli potentiaaliset asiakkaat eivät tiedä yrityksestä, ei kauppaa voi syntyä. Kuitenkin suuretkaan panostukset markkinointiin eivät auta, mikäli tuote ei ole asiakkaiden mieleen. Tai vaikka olisikin, mikäli tuotteen valmistuskustannukset tai yrityksen tuottavuus yleensäkään eivät mahdollista  kilpailukykyistä hintaa, ei kasvua ja kauppaa synny. Eivätkä kauppojen esteet tai hidasteet näihin lopu, ei alkuunkaan. Laatujärjestelmävaatimukset, immateriaalioikeudet, ympäristönäkökohdat ja sertifikaatit… näitä riittää.

Kun puhutaan kansainvälisestä kaupasta, yllä mainitut seikat korostuvat entisestäänkin. Tuotteen tai palvelun on oltava tiptop kunnossa ja erotuttava edukseen. Palkintona onkin sitten mahdollisuus tehdä kauppaa moninkertaisen asiakaskunnan kanssa, vaikkapa Keski-Suomesta.

 

Kirjoita kommentti