Maalta Maailmalle -hankkeessa kartoitetaan keskisuomalaisten puu- ja metallialan mikroyritysten ja näille sopivankokoisten yhteistyökumppaneiden ja palveluntarjoajien kasvun haasteita.

Tutkimustulosten perusteella syvennytään yrityksiä yhdistäviin haasteisiin ja vahvuuksiin ja luodaan selkeä ja tavoitteellinen kasvun sekä kansainvälistymisen toimenpidelista. Vahvimmin esille nouseviin asioihin järjestetään teematilaisuuksia uusia ajatuksia antamaan.

Tutkimuksen ohella pyritään myös verkostoimaan mikroyrityksiä. Tämä tapahtuu siten, että kartoitukseen osallistuneista yrityksistä koostetaan hankkeen yrityshakemisto -sivuille lyhyet ja ytimekkäät yritysesittelyt toimialoittain lajiteltuina.

Viimeisimmät artikkelit

© 2018 MAALTA MAAILMALLE