Maalta Maailmalle -hankkeessa kartoitettiin keskisuomalaisten puu- ja metallialan mikroyritysten ja näille sopivankokoisten yhteistyökumppaneiden ja palveluntarjoajien kasvun haasteita.

Tutkimustulosten perusteella syvennyttiin yrityksiä yhdistäviin haasteisiin ja vahvuuksiin ja luotiin selkeä ja tavoitteellinen kasvun sekä kansainvälistymisen toimenpidelista. Vahvimmin esille nouseviin asioihin vastaavaa koulutustarjontaa pyrittiin edistämään eri toimijoiden kautta. Tutkimuksen ohella pyrittiin myös verkostoimaan mikroyrityksiä.

Mitä ovat mikroyritykset?

Mikroyrityksellä tarkoitetaan alle 10 henkilöä työllistävää yritystä ja jonka liikevaihto on korkeintaan kaksi miljoonaa euroa!

Viimeisimmät artikkelit

© 2018 MAALTA MAAILMALLE